HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC SẠCH

1. Hệ thống cung cấp điện:

KCN Bình Xuyên được cung cấp điện bởi Tập đoàn EVN với Trạm biến thế 110/22kV (TBT) và hệ thống phân phối điện 22kVa

Nguồn điện: 2 đường dây 110kVa từ nhà máy thủy điện Hòa Bình và từ Trung Quốc

Công suất là 60.000KVA x 2 máy (Tổng cộng: 120.000KVA)

Hệ thống phân phối điện sử dụng cáp ngầm và cáp nổi 22kV được đấu nối tới tận chân tường rào nhà máy.

2. Hệ thống cung cấp nước sạch:

Nước sạch tại KCN Bình Xuyên được cung cấp bởi nhà máy nước Phúc Yên với công suất 24.000 m3/ngày đêm.

Hệ thống cấp nước sẽ được lắp đặt đến tận chân tường rào nhà máy.