HỆ THỐNG GIAO THÔNG

Đường đôi rộng: 36 m và 27 m

Đường nội bộ rộng: 21,25 m

Hệ thống đường giao thông hoàn chỉnh, các phương tiện dễ dàng đi lại

Đèn điện chiếu sáng được lắp đặt dọc theo các tuyến đường trong KCN